Skip available courses

Available courses

Creación dun espazo de reflexión ética/comité de bioética para mellorar a calidade da intervención e dos procesos de toma de decisións dos profesionais, usuarios e familiares de Aspronaga, e contribuír a crear unha cultura bioética na asociación.

Diferentes acciones de formación interna en el Centro Laboral Lamastelle realizadas en el 2018.